Hjrnguiden
Hem
Synapsen PDF  | Skriv ut |

synapse

Synapsen

Kontaktpunkterna mellan nervcellerna kallas för synapser. I synapsen frisläpps signalmolekyler av den signalerande nervcellen. Den elektriska signalen har blivit en kemisk signal! Mottagarcellen tolkar sedan den kemiska signalen som då kan omvandlas till en elektrisk signal.

Varje nervcell i hjärnan kan ha upp till 10 000 synapser från 100 tals olika celler. Alla dessa synapser och de olika signaler som nervcellerna får påverkar förstås vilken typ av signal som sedan skickas vidare. Ju mer en viss signalväg används desto fler synapser bildas och desto starkare blir varje synaps. Successivt så blir det alltså lättare och lättare att skicka vidare signaler via en viss bana i nervcellsnätverket. Det är så beteenden och minnen skapas. Det är också så beroenden skapas.

Nervceller kan även ha synapser på andra typer av celler som muskelceller eller körtelceller. Där är det typen av signalmolekyl som avgör vilken effekt som nervcellen har.

 
synapsesignal
I synapsen så lagras signalmolekylerna i små vesiklar som sedan töms ut i synapsen och fastnar på receptor-proteiner på mottagarcellens sida. Vesiklarna kan innehålla flera olika sorters signalmolekyler och för varje signalmolekyl så finns det en eller flera specifika mottagar molekyler eller s.k. receptorer. Signalmolekylerna kallas också för transmittorsubstanser.
 
 

 

 

 

Senast uppdaterad 2009-09-15 15:23